Personlighetsmysteriet Podcast Artwork Image

Personlighetsmysteriet

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

En fagpodcast der vi utforsker personlighetens mer trøblete sider sammen med forskere, klinikere og mennesker med egenerfaring. Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri.
Episodes