Personlighetsmysteriet

Nasjonal retningslinje for personlighetsforstyrrelser

February 02, 2024 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri
Nasjonal retningslinje for personlighetsforstyrrelser
Personlighetsmysteriet
More Info
Personlighetsmysteriet
Nasjonal retningslinje for personlighetsforstyrrelser
Feb 02, 2024
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Endelig er arbeidet med en nasjonal retningslinje for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser i gang. I denne episoden har vi med oss Karin Irene Gravbrøt fra Helsedirektoratet, som er prosjektleder for utvikling av retningslinjen, og Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, innleid faglig leder av prosjektet og leder av NAPP.

Vi dykker ned i hvorfor en retningslinje for personlighetsforstyrrelser er nødvendig, og tar deg med gjennom hele prosessen – fra de innledende fasene av utviklingen til fremtidig implementering. Målet er å bidra til at mennesker som lever med personlighetsforstyrrelser får tilgang til god og likeverdig behandling.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).
https://www.personlighetspsykiatri.no

Show Notes Chapter Markers

Endelig er arbeidet med en nasjonal retningslinje for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser i gang. I denne episoden har vi med oss Karin Irene Gravbrøt fra Helsedirektoratet, som er prosjektleder for utvikling av retningslinjen, og Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, innleid faglig leder av prosjektet og leder av NAPP.

Vi dykker ned i hvorfor en retningslinje for personlighetsforstyrrelser er nødvendig, og tar deg med gjennom hele prosessen – fra de innledende fasene av utviklingen til fremtidig implementering. Målet er å bidra til at mennesker som lever med personlighetsforstyrrelser får tilgang til god og likeverdig behandling.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).
https://www.personlighetspsykiatri.no

Endelig! Arbeidet med en nasjonal retningslinje for personlighetsforstyrrelser er nå i gang
Hva er en nasjonal retningslinje?
Behovet for retningslinjen: Riktig behandling gir bedre prognose og kanskje er det rimeligere
Om prosessen med å utvikle en nasjonal retningslinje
Hva bør en retningslinje for personlighetshetsforstyrrelse inneholde?
Tidshorisonten: Når kan vi forvente at retningslinjen er klar?
Om spesialiserte og generalistmodeller for behandling av PF
Implementering av retningslinjer
Kriseplan og samarbeid mellom primær og spesialishelsetjenesten
Rammebetingelser: Personlighetsforstyrrelser er ingen quick fix
Retningslinje er en faglig føring, den er ikke rettslig bindende
Kan retningslinjen være til hjelp for pårørende?
Avslutning