Personlighetsmysteriet

Dimensjonal forståelse av personlighetsproblemer, del 2

June 23, 2023 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri
Dimensjonal forståelse av personlighetsproblemer, del 2
Personlighetsmysteriet
More Info
Personlighetsmysteriet
Dimensjonal forståelse av personlighetsproblemer, del 2
Jun 23, 2023
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Problemer med den tradisjonelle diagnostikken har ledet mot et paradigmeskifte i vår forståelse av personlighetsforstyrrelser. Vi spør: Hva kjennetegner den nye modellen, hvordan kan den anvendes og hvilken betydning har den for hvordan vi møter mennesker med personlighetsproblemer?  I denne episoden intervjuer vi forsker og psykiater Benjamin Hummelen, som har ledet et stort forskningsprosjekt på modellen i Norge.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Show Notes

Problemer med den tradisjonelle diagnostikken har ledet mot et paradigmeskifte i vår forståelse av personlighetsforstyrrelser. Vi spør: Hva kjennetegner den nye modellen, hvordan kan den anvendes og hvilken betydning har den for hvordan vi møter mennesker med personlighetsproblemer?  I denne episoden intervjuer vi forsker og psykiater Benjamin Hummelen, som har ledet et stort forskningsprosjekt på modellen i Norge.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).