Personlighetsmysteriet

Dimensjonal forståelse av personlighetsproblemer, del 1

June 23, 2023 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri
Personlighetsmysteriet
Dimensjonal forståelse av personlighetsproblemer, del 1
Show Notes

Problemer med den tradisjonelle diagnostikken har ledet mot et paradigmeskifte i vår forståelse av personlighetsforstyrrelser. Vi spør: Hvordan ble den nye modellen utviklet, hvordan kan den anvendes og hvilken betydning har den for hvordan vi møter mennesker med personlighetsproblemer? I denne episoden intervjuer vi den amerikanske forskeren og psykologen Donna Bender, som var helt sentral i arbeidet med den alternative modellen i DSM-5.