Personlighetsmysteriet

Behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

June 16, 2023 Season 2 Episode 2
Behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Personlighetsmysteriet
More Info
Personlighetsmysteriet
Behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Jun 16, 2023 Season 2 Episode 2

Historien om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvordan forstår vi mennesket bak diagnosen, hva er virksom terapi, hvilken holdning kreves av terapeuten? Og ikke minst, hvorfor er det grunn til behandlingsoptimisme for mennesker med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Ingen er bedre egnet til å fortelle denne historien enn Sigmund Karterud, professor emeritus og internasjonal nestor i personlighetspsykiatri. Karterud har viet et langt yrkesliv til behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse, og i denne episoden går vi tilbake starten. Fra terapeutiske samfunn, via gruppebaserte dagavdelinger til dagens behandlingsmodeller. Vi møter en takknemlig psykiater, som er engasjert, inspirert, og – som alltid – er fremoverlent, på vegne av pasienter, fagfelt og terapeuter.

Sigmunds nettside: www.https://sigmundkarterud.no/

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Show Notes

Historien om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvordan forstår vi mennesket bak diagnosen, hva er virksom terapi, hvilken holdning kreves av terapeuten? Og ikke minst, hvorfor er det grunn til behandlingsoptimisme for mennesker med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Ingen er bedre egnet til å fortelle denne historien enn Sigmund Karterud, professor emeritus og internasjonal nestor i personlighetspsykiatri. Karterud har viet et langt yrkesliv til behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse, og i denne episoden går vi tilbake starten. Fra terapeutiske samfunn, via gruppebaserte dagavdelinger til dagens behandlingsmodeller. Vi møter en takknemlig psykiater, som er engasjert, inspirert, og – som alltid – er fremoverlent, på vegne av pasienter, fagfelt og terapeuter.

Sigmunds nettside: www.https://sigmundkarterud.no/

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).