Personlighetsmysteriet

Antisosial personlighetsforstyrrelse – forståelse og behandling

May 23, 2023 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Season 2 Episode 1
Antisosial personlighetsforstyrrelse – forståelse og behandling
Personlighetsmysteriet
More Info
Personlighetsmysteriet
Antisosial personlighetsforstyrrelse – forståelse og behandling
May 23, 2023 Season 2 Episode 1
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

I denne episoden møter vi psykologspesialist Katharina Teresa Enehaug Morken. Hun er førsteamanuensis ved Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen og hun har en bistilling ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Morken har siden 2008 jobbet med behandling av rusavhengige, der mange også har en antisosial personlighetsforstyrrelse.

I denne episoden snakker hun om hva vi kan behandle i møte med det antisosiale? Hun belyser forholdet mellom rus og det mange forbinder med en antisosial livsstil, og hun spør: Hvordan er det å være terapeut og hvilke betingelser gjør terapeuten i stand til å stå i behandlingen over tid? For det kan vise seg, at kommer vi nære nok dem det gjelder, møter vi mennesker preget av utrygg tilknytning, utenforskap, ensomhet, som strever med trøst og omsorg, både for seg selv og for andre.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Show Notes

I denne episoden møter vi psykologspesialist Katharina Teresa Enehaug Morken. Hun er førsteamanuensis ved Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen og hun har en bistilling ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Morken har siden 2008 jobbet med behandling av rusavhengige, der mange også har en antisosial personlighetsforstyrrelse.

I denne episoden snakker hun om hva vi kan behandle i møte med det antisosiale? Hun belyser forholdet mellom rus og det mange forbinder med en antisosial livsstil, og hun spør: Hvordan er det å være terapeut og hvilke betingelser gjør terapeuten i stand til å stå i behandlingen over tid? For det kan vise seg, at kommer vi nære nok dem det gjelder, møter vi mennesker preget av utrygg tilknytning, utenforskap, ensomhet, som strever med trøst og omsorg, både for seg selv og for andre.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).