Personlighetsmysteriet

Å ikke passe inn i en boks: Monikas erfaringer med personlighetsforstyrrelse

November 03, 2022 Season 1 Episode 5
Å ikke passe inn i en boks: Monikas erfaringer med personlighetsforstyrrelse
Personlighetsmysteriet
More Info
Personlighetsmysteriet
Å ikke passe inn i en boks: Monikas erfaringer med personlighetsforstyrrelse
Nov 03, 2022 Season 1 Episode 5

Monika har erfaring med uspesifisert personlighetsproblematikk med blant annet unnvikende trekk og traumer. Hun beskriver oppveksten hvor hun var sjenert og introvert og opplevde ikke å bli sett av de voksne på tilfredsstillende vis. 

For Monika ble skihopp en viktig del av løsningen for å oppleve spenning, mestring, oppmerksomhet og samhold. Hennes historie er et eksempel på at skillet mellom kompleks PTSD og personlighetsforstyrrelse ikke er så tydelig og kan være overlappende. 

Behandlingen har for Monika vært hjelp til å bli «holdt i live», men ikke for å «bli frisk». Opplevelsen av å «Ikke passe i en boks» på en måte som helsevesenet tilbyr hjelp, står i veien, sier Monika. Langvarig kontakt med fastlegen har vært avgjørende for henne. Selvkritikk og aversivt selvbilde har dels ødelagt de varige relasjonene til andre. Dette bidrar i en negativ selvforsterkende spiral som opprettholder lavt selvbilde og isolasjon, som mange med personlighetsproblemer vil kunne kjenne seg igjen i.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Show Notes

Monika har erfaring med uspesifisert personlighetsproblematikk med blant annet unnvikende trekk og traumer. Hun beskriver oppveksten hvor hun var sjenert og introvert og opplevde ikke å bli sett av de voksne på tilfredsstillende vis. 

For Monika ble skihopp en viktig del av løsningen for å oppleve spenning, mestring, oppmerksomhet og samhold. Hennes historie er et eksempel på at skillet mellom kompleks PTSD og personlighetsforstyrrelse ikke er så tydelig og kan være overlappende. 

Behandlingen har for Monika vært hjelp til å bli «holdt i live», men ikke for å «bli frisk». Opplevelsen av å «Ikke passe i en boks» på en måte som helsevesenet tilbyr hjelp, står i veien, sier Monika. Langvarig kontakt med fastlegen har vært avgjørende for henne. Selvkritikk og aversivt selvbilde har dels ødelagt de varige relasjonene til andre. Dette bidrar i en negativ selvforsterkende spiral som opprettholder lavt selvbilde og isolasjon, som mange med personlighetsproblemer vil kunne kjenne seg igjen i.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).