Personlighetsmysteriet

Diagnose til hjelp: Anettes erfaringer med personlighetsforstyrrelse

November 03, 2022 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Season 1 Episode 4
Personlighetsmysteriet
Diagnose til hjelp: Anettes erfaringer med personlighetsforstyrrelse
Show Notes

Anette har egenerfaring med emosjonelt ustabile og unnvikende personlighetsproblemer. Hun forteller om hvordan hun var som barn og hvordan vanskene utviklet seg utover i ungdomstiden. Hun beskriver seg selv som sensitiv og engstelig, men også uredd og med god fantasi. Hun kunne veksle mellom å lukke seg inne og ha sterke følelsesutbrudd. Hjemme var kommunikasjonen konfliktfylt og på skolen opplevde hun mobbing og utestengelse. Hun beskriver savn etter noen som forsøkte å forstå og se henne bak sin oppførsel. 

I ungdomsårene brukte hun selvskading, spisevegring og rusmidler for å døyve de indre smertene. Møtet med behandlingsapparatet ga blandede erfaringer og for Anette ble tilpasset psykoterapi livsendrende. 

Anette beskriver viktighet av motivasjon og egeninnsats i intensiv terapi, men også hvor viktig det var med en behandler som tydelig brydde seg og engasjerte seg i hennes prosess. Anette er nå et sted i livet hun tidligere ikke kunne se for seg hvor hun kan bruke sine ressurser og leve et godt liv.