Personlighetsmysteriet

Diagnose til hjelp: Anettes erfaringer med personlighetsforstyrrelse

November 03, 2022 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Season 1 Episode 4
Diagnose til hjelp: Anettes erfaringer med personlighetsforstyrrelse
Personlighetsmysteriet
More Info
Personlighetsmysteriet
Diagnose til hjelp: Anettes erfaringer med personlighetsforstyrrelse
Nov 03, 2022 Season 1 Episode 4
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Anette har egenerfaring med emosjonelt ustabile og unnvikende personlighetsproblemer. Hun forteller om hvordan hun var som barn og hvordan vanskene utviklet seg utover i ungdomstiden. Hun beskriver seg selv som sensitiv og engstelig, men også uredd og med god fantasi. Hun kunne veksle mellom å lukke seg inne og ha sterke følelsesutbrudd. Hjemme var kommunikasjonen konfliktfylt og på skolen opplevde hun mobbing og utestengelse. Hun beskriver savn etter noen som forsøkte å forstå og se henne bak sin oppførsel. 

I ungdomsårene brukte hun selvskading, spisevegring og rusmidler for å døyve de indre smertene. Møtet med behandlingsapparatet ga blandede erfaringer og for Anette ble tilpasset psykoterapi livsendrende. 

Anette beskriver viktighet av motivasjon og egeninnsats i intensiv terapi, men også hvor viktig det var med en behandler som tydelig brydde seg og engasjerte seg i hennes prosess. Anette er nå et sted i livet hun tidligere ikke kunne se for seg hvor hun kan bruke sine ressurser og leve et godt liv.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Show Notes

Anette har egenerfaring med emosjonelt ustabile og unnvikende personlighetsproblemer. Hun forteller om hvordan hun var som barn og hvordan vanskene utviklet seg utover i ungdomstiden. Hun beskriver seg selv som sensitiv og engstelig, men også uredd og med god fantasi. Hun kunne veksle mellom å lukke seg inne og ha sterke følelsesutbrudd. Hjemme var kommunikasjonen konfliktfylt og på skolen opplevde hun mobbing og utestengelse. Hun beskriver savn etter noen som forsøkte å forstå og se henne bak sin oppførsel. 

I ungdomsårene brukte hun selvskading, spisevegring og rusmidler for å døyve de indre smertene. Møtet med behandlingsapparatet ga blandede erfaringer og for Anette ble tilpasset psykoterapi livsendrende. 

Anette beskriver viktighet av motivasjon og egeninnsats i intensiv terapi, men også hvor viktig det var med en behandler som tydelig brydde seg og engasjerte seg i hennes prosess. Anette er nå et sted i livet hun tidligere ikke kunne se for seg hvor hun kan bruke sine ressurser og leve et godt liv.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).