Personlighetsmysteriet

Statusoppdatering om unnvikende personlighetsforstyrrelse

June 30, 2022 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Episode 2
Statusoppdatering om unnvikende personlighetsforstyrrelse
Personlighetsmysteriet
More Info
Personlighetsmysteriet
Statusoppdatering om unnvikende personlighetsforstyrrelse
Jun 30, 2022 Episode 2
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

I denne episoden forteller Theresa Wilberg Theresa (professor i psykiatri) om unnvikende personlighetsforstyrrelse. Theresa er kliniker og har forsket på personlighetsforstyrrelser i mer enn 25 år og publisert mange artikler og nylig skrevet bok om unnvikende personlighetsproblemer. 

Vi får høre hva som kjennetegner unnvikende personlighetsproblemer og at disse vanskene, som tidligere ble sett på som «lette plager», tvert imot skaper store vansker og alvorlig livsinnskrenkelse for de det gjelder. Tross stor utbredelse i samfunnet, har det vært bemerkelsesverdig lite forskning på dette og pasienter og behandlere etterspør med rette effektiv behandling. Theresa forteller om hvordan vanskene kan utvikles og gryende kunnskap om hvordan man kan jobbe med dem i terapirommet.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Show Notes

I denne episoden forteller Theresa Wilberg Theresa (professor i psykiatri) om unnvikende personlighetsforstyrrelse. Theresa er kliniker og har forsket på personlighetsforstyrrelser i mer enn 25 år og publisert mange artikler og nylig skrevet bok om unnvikende personlighetsproblemer. 

Vi får høre hva som kjennetegner unnvikende personlighetsproblemer og at disse vanskene, som tidligere ble sett på som «lette plager», tvert imot skaper store vansker og alvorlig livsinnskrenkelse for de det gjelder. Tross stor utbredelse i samfunnet, har det vært bemerkelsesverdig lite forskning på dette og pasienter og behandlere etterspør med rette effektiv behandling. Theresa forteller om hvordan vanskene kan utvikles og gryende kunnskap om hvordan man kan jobbe med dem i terapirommet.

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).