Personlighetsmysteriet

Forbedret akutt døgnbehandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

June 30, 2022 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Episode 1
Forbedret akutt døgnbehandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Personlighetsmysteriet
More Info
Personlighetsmysteriet
Forbedret akutt døgnbehandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Jun 30, 2022 Episode 1
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Velkommen til personlighetsmysteriet! 
I denne episoden forteller Ingrid Dieset (overlege), Astrid Subra (Sykepleier) og Brynhildur/Binna Olafsdottir (Sykepleier) ved akuttpsykiatrisk mottakspost ved OUS (ullevål sykehus) om «Ullevålsmodellen for behandling av pasienter i krise» («Krisepakken»). 

Vi får høre mer om hvordan de tidligere strevde med å yte god hjelp til pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og hvordan det førte til smertefulle erfaringer både for pasienter og behandlere.  De forteller om hvordan de tok grep med å skaffe oppdatert kunnskap om hvordan forstå og være til hjelp for disse pasientene. Døgnbehandling av denne pasientgruppen er omdiskutert og her får vi høre eksempler på hvordan korte opphold kan være til hjelp i en krisefase. God lytting!

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Show Notes

Velkommen til personlighetsmysteriet! 
I denne episoden forteller Ingrid Dieset (overlege), Astrid Subra (Sykepleier) og Brynhildur/Binna Olafsdottir (Sykepleier) ved akuttpsykiatrisk mottakspost ved OUS (ullevål sykehus) om «Ullevålsmodellen for behandling av pasienter i krise» («Krisepakken»). 

Vi får høre mer om hvordan de tidligere strevde med å yte god hjelp til pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og hvordan det førte til smertefulle erfaringer både for pasienter og behandlere.  De forteller om hvordan de tok grep med å skaffe oppdatert kunnskap om hvordan forstå og være til hjelp for disse pasientene. Døgnbehandling av denne pasientgruppen er omdiskutert og her får vi høre eksempler på hvordan korte opphold kan være til hjelp i en krisefase. God lytting!

Personlighetsmysteriet produseres av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).